Innoviris stelt alles in werking om je een optimale dienstverlening aan te bieden.

Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent over een antwoord, een beslissing of de dienstverlening van Innoviris.

Via onderstaand formulier kan je feedback geven of een klacht indienen bij de ombudsdienst.

Dien je een klacht in over een subsidieaanvraag? Dan zal je klacht enkel behandeld worden als je al een poging hebt ondernomen om het probleem op te lossen met de verantwoordelijke van de betrokken dienst.

I. Jouw contactgegevens

 

II. Jouw klacht

Ik bevestig dat alle informatie in dit formulier juist is.

Discover Innoviris

Ondernemers, wetenschappers, non-profitorganisaties, allen werken ze aan de toekomst van Brussel!
© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.