In juli 2016 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuwe Gewestelijk innovatieplan 2016-2020 (GIP) goedgekeurd. Met dit plan wil Brussel de hoofdstad van de innovatie worden. Daarom heeft ook Brussel gekozen voor een slimme specialisatiestrategie: lokale krachten ondersteunen ten voordele van de Brusselaars. Het plan wil het referentiekader voor het onderzoeks- en innovatiebeleid en een hefboom voor socio-economische ontwikkeling vormen en tevens het welzijn van de Brusselaars bevorderen.

Het GIP is het resultaat van een breed participatief proces. Meer dan 200 mensen uit verschillende geledingen werden geraadpleegd: ondernemingen, hogescholen en universiteiten, (gewestelijke) openbare instellingen, vertegenwoordigers van de andere Belgische Gewesten en Gemeenschappen, beroepsverenigingen, het middenveld, enz. Deze participatieve aanpak zorgt voor een draagvlak binnen het Brusselse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem.

Het resultaat van deze oefening is een synthetisch plan dat gestructureerd is volgens 4 transversale, strategische assen:

  • De innovatieketen verbeteren
  • Nieuwe vormen van innovatie en nieuwe innovatie-actoren steunen
  • De communicatie en de sensibilisering rond het GIP verbeteren
  • Een breder participatief en efficiënt bestuur van het GIP verzekeren

Binnen het plan wordt er bijzondere aandacht besteed aan 3 strategische speerpuntdomeinen die de krachten van het Gewest weerspiegelen. Deze domeinen kunnen ook hefbomen creëren voor het welzijn in Brussel.

  • Gezondheid – Gepersonaliseerde geneeskunde
  • Milieu – Groene economie
  • ICT – Digitale economie

Documenten:

Discover Innoviris

Ondernemers, wetenschappers, non-profitorganisaties, allen werken ze aan de toekomst van Brussel!
© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.