Brusselse openbare dienst van werkgelegenheid

Overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Gewest

Regionaal agentschap voor afvalophaling

Regionaal agentschap voor afvalophaling

Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Platform voor administratieve vereenvoudiging

Openbaar vervoer

Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk expertiscentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied

​Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Discover Innoviris

Ondernemers, wetenschappers, non-profitorganisaties, allen werken ze aan de toekomst van Brussel!
© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.